شرکت تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار پوطار

پسته کله قوچی، سایز: 24/26، 22/24، 20/22


  • پسته کله قوچی، سایز: 24/26، 22/24، 20/22
  • پسته کله قوچی، سایز: 24/26، 22/24، 20/22