شرکت تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار پوطار

پسته دهان بست، سایز: 30/32، 30، 26/28


  • پسته دهان بست، سایز: 30/32، 30، 26/28
  • پسته دهان بست، سایز: 30/32، 30، 26/28